Novo u ponudi

Višnja Residence

Objekat je lociran u ulici Filipa Višnjića 78, Bijeljina

RASIMGRADNJA

Istorijat

Preduzeće d.o.o. „Rasimgradnja“ za građevinarstvo, trgovinu, promet i usluge sa sjedištem u Gradačcu, ul.: Ledenice Donje br 105 osnovano je 1996. god kao građevinsko preduzeće čija je osnovna djelatnost izvođenje svih vrsta građevinskih radova iz oblasti visokogradnje kao i trgovina građevinskim materijalom na veliko i malo.

Preduzeće posluje uglavnom na širem području sjeveroistočne Bosne te je proteklih godina izraslo u kompaniju koja investitorima nudi najviši nivo kvalitete te potpunu tehničku ispravnost gradnje njihovih poslovnih i stambenih objekata.

Osnovne vrijednosti kompanije su izvođenje radova u skladu sa dogovorenim rokovima i odgovarajućom kvalitetom pri realizaciji projekata.
Preduzeće smatra da je ključ uspjeha shvatanje želja kupaca i prodiranje u svijest korisnika.

Naša lokacija

Impressum

Puni naziv : ¨ Rasimgradnja ¨ d.o.o za građevinarstvo, trgovinu, promet i usluge.

Datum osnivanja : 16.04.1996. godine
Pravni status : Društvo sa ograničenom odgovornošću, privatno vlasništvo 100 %
Adresa : Ledenice donje bb
Direktor : Ahmetagić Edin
ID BR. 4209283520006
PDV BR. 209283520006
Bankovni račun : 132 190 03095535 41 kod NLB banke
Tel. +387 35 850 250