Naše reference

       Individualni stambeni objekti
Stambeno – poslovni objekti : Jovana Rad – Šamac, Omega – Šamac,
Omega – Brčko, Marić Marko   Odžak (zgrada), Kondor  Gradačac (zgrada)

Poslovni objekti
„Bepro“ d.o.o. Laktaši – Upravna zgrada

„Rox“ d.o.o. Orašje – Benzinska stanica sa pratećim sadržajima

„Cerol“ d.o.o. Brčko Distrikt – Benzinska pumpa

„Belamionix“ d.o.o. Brčko Distrikt – Hipermarket u Tinji

„Belamionix“ d.o.o. Brčko Distrikt – Benzinska pumpa, market i motel u Šamcu

„Belamionix“ d.o.o. Brčko Distrikt – Benzinska stanica sa pratećim sadržajem i marketom u Bihaću

„Agreks“ d.o.o. Donji Žabar – poslovni objekat

Ordinacija Dr. Kusturica u Gradačcu

           Javni objekti

     Osnovna Škola Kamberi – dogradnja dvorane

Prva Osnovna Škola Srebrenik – utopljavanje objekta

Osnovna Škola Sapna – utopljavanje objekta

Osnovna Škola Šamac – dogradnja dvorane

Dom Čendići – izgradnja objekta

Zgrada Socijalnog Šamac – izgradnja objekta

Stadion Borac Šamac – rekonstrukcija i dogradnja tribina

Banja Ilidža – rekonstrukcija unutranjih prostorija

Dječiji vrtić „Ježeva kućica“ – rekonstrukcija i sanacija

Dječiji vrtić u Kuljanima – rekonstrukcija i sanacija

Dječiji vrtić „Pčelica“ – rekonstrukcija i sanacija

Mješovita srednja škola Kalesija – utopljavanje objekta

DTV Partizan – izgradnja objekta

Osnovna škola Klokotnica – utopljavanje objekta

Mješovita srednja škola Teočak – utopljavanje objekta

Osnovna škola Stupari – utopljavanje objekta

Osnovna škola Rainci Gornji – utopljavanje objekta

Osnovna škola Špionica – utopljavanje objekta

Osnovna škola Džakule – utopljavanje objekta

Dom zdravlja u Brčko Distriktu – utopljavanje objekta

Bolnica u Brčko Distriktu – utopljavanje objekta

Dispanzer za plućne bolesti u Brčko Distriktu – utopljavanje objekta

 

         Projekti od nevladinih organizacija humanitarnog karaktera

     Đački Dom Borići (prihvatilište za migrante) – rekonstrukcija

IOM SEDRA – izgradnja igrališta

Naselje Alžirac Šamac – izgradnja objekata

Izgradnja i sanacija stambenih individualnih kuća, finansirane od strane Hilfswerk International u mjestima: Srebrenik, Kalesija i Tuzla

Igralište u Rahiću – izgradnja

Izgradnja i sanacija stambenih individualnih kuća, finansirane od strane UNDP-a u mjestima: Orašje, Šamac, Gradačcu i Gračanici